Teren

Cadastru teren

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.); certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale); scoatere din circuitul agricol în fotocopie (daca este cazul); adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul); fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte:

Continuă

Alipire terenuri

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de comasare a două sau mai multe terenuri sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în fotocopie pentru fiecare lot în parte (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.); certificat de urbanism în original (se obține de la Primăria Locală); extras de carte funciară în original pentru fiecare lot în parte - se obține de la biroul de carte funciară; fotocopie documentație cadastru pentru fiecare lot în parte (în cazul în care unul din terenuri nu are cadastru click aici) fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI și termenele pentru comasare a două sau mai multe imobile sunt următoarele:

Continuă

Dezlipiri terenuri

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de dezmembrare a unui imobil în două sau mai multe loturi sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate in fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.); certificat de urbanism în original (în cazul în care dezmembrarea se face în 3 sau mai multe loturi) - se obține de la Primăria Locală; extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară; fotocopie documentație cadastru (în cazul în care terenul nu are cadastru click aici) fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI și termenele pentru dezmembrarea unui imobil în două sau mai multe loturi sunt următoarele:

Continuă