Plan topografic

Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 şi 1:10000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului.


La elaborarea planului topografic (planul de situaţie) trebuie să se ţină cont de toate elementele reprezentative din teren:

  • dimensiunile terenului
  • cotele pe laturile imobilului
  • construcțiile și regimul lor de înălțime
  • rețele edilitare (canalizare, termoficare, gaze, rețele IT, etc.)
  • drumuri, trame stradale, etc.
  • cotele de nivel ale terenului
  • vegetația și alte amenajări peisagistice
  • curbele de nivel (echidistanța curbelor se alege în funcție de cât de frământat este terenul)
  • scara planului (1:500, 1:2000, etc.)
  • caroiajul.

Planul poate fi avizat Ocpi prin întocmirea unei documentații de Aviz tehnic.