Dezlipiri terenuri

Pentru întocmirea documentației de dezmembrare a unui imobil în două sau mai multe loturi sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate in fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
  • certificat de urbanism în original (în cazul în care dezmembrarea se face în 3 sau mai multe loturi) - se obține de la Primăria Locală;
  • extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară;
  • fotocopie documentație cadastru (în cazul în care terenul nu are cadastru click aici)
  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru dezmembrarea unui imobil în două sau mai multe loturi sunt următoarele:

  • 60 lei / lot - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);
  • 300 lei / lot - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii).