Cadastru teren

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte:

 • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
 • certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);
 • scoatere din circuitul agricol în fotocopie (daca este cazul);
 • adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul);
 • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte:

 • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract plata în rate, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, dovadă achitării integrale, etc.);

 • declarație pentru netranscrierea actelor (în cazul în care actele nu au fost transcrise în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni trebuie facută această declarație notarială);

 • fotocopie schiță apartament (dupa caz);

 • certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);

 • copie a cărții funciare colective a blocului (se obține de la biroul de carte funciară);

 • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;


Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui teren sunt următoarele:

 • 120 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);
 • 600 lei - taxă regim urgență (5 zile lucrătoare de la data depunerii);
 • NOTĂ - în cazul în care există un certificat de moștenitor mai nou de 16 aprilie 2009, taxa pentru regim normal se calculează ca fiind 0.15%*valoarea de impunere din act + 60 lei. Pentru urgență taxa este de 5 ori mai mare.

Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii și notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosință).