Forestier

Cadastru forestier

în cadastru

Realizăm măsurători de specialitate în domeniul forestier: ridicări topografice necesare întocmirii planurilor cadastrale pentru amenajamentele silvice; evidențelor cadastrale ale fondului forestier; cartarea pădurilor și descrieri parcelare; descriere economică a fondului forestier; indicații asupra vegetației cuprinse în amenajament (stabilirea speciilor de arbori, vârsta arborilor, înalțimea acestora. Prin cadastrul fondului forestier (sau fondului silvic) se realizează evidența și inventarierea sistematică a terenurilor cu destinație forestieră, din punct de vedere tehnic, economic și juridic, în cadrul amenajamentelor silvice din fiecare teritoriu administrativ.

Continuă