Constructii

Scanare 3D

Muzeul Ceasului - Nor de puncte Scanarea 3D este una dintre cele mai eficiente modalitati de masurare in vederea reducerii atat a timpului cat si a costurilor, oferind o precizie ridicata. Masuratorile sunt realizate cu ajutorul unui laser scanner, ce permite o scanare rapida a mediului inconjurator, a diferitelor tipuri de structuri cat si a elementelor de amenajare sau mobilier al acestora. Domenii de aplicabilitate Arhitectura si urbanism Design interior Conservarea monumentelor istorice si siturilor arheologice Constructii civile Constructii industriale Industria jocurilor video B.

Continuă

Cadastru construcţii

în cadastru

Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiţă punere în posesie, etc.); autorizaţie de construire în copie legalizată; proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată; certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale); scoatere din circuitul agricol în fotocopie (dacă este cazul); adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul); fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI şi termenele pentru actualizarea cu construcţie nouă:

Continuă