Apartament

Cadastru apartament

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract plata în rate, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, dovadă achitării integrale, etc.); declarație pentru netranscrierea actelor (în cazul în care actele nu au fost transcrise în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni trebuie facută această declarație notarială); fotocopie schiță apartament (dupa caz); certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale); copie a cărții funciare colective a blocului (se obține de la biroul de carte funciară); fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui apartament sunt urmatoarele:

Continuă

Apartamentare

în cadastru

Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale. Apartamentarea se realizează în 3 etape: recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare; întocmirea actului de apartamentare în formă autentică la notariat; înscrierea actului de apartamentare în cartea funciară.

Continuă

Repoziționare

în cadastru

Repoziționarea este operațiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziționat greșit în planul cadastral care se efectuează prin rotație, translație sau modificarea geometriei imobilului. Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară. Aceasta operațiune se poate face atât din oficiu, de către inspectorul Ocpi dar și la cererea persoanelor interesate, documentația fiind întocmită de persoana autorizată.

Continuă