Urmărirea comportării construcțiilor în timp

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor este o acţiune sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor

Urmărirea curentă a construcţiilor se aplică tuturor construcţiilor, de orice categorie sau clasă de importanţă şi formă de proprietate, cu excepţia clădirilor de locuit cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural, precum şi construcţiilor provizorii, şi are caracter permanent, durata ei fiind egală cu durata existenţei fizice a construcţiei respective; Urmărirea curentă se efectuează la intervalele de timp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi obligatoriu după producerea de evenimente deosebite; Dacă se constată apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei, proprietarul, administratorul şi, după caz, utilizatorul trebuie să comande o inspectare extinsă asupra construcţiei, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică. Rapoarte de urmărire a comportării în timp se ataşează la cartea tehnică a construcţiei.


Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la:

  • construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţională stabilită prin proiect;
  • construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandată de concluziile unei expertize sau ale unei inspecţii extinse;
  • cererea proprietarului sau a organismelor recunoscute în domeniul construcţiilor;
  • urmărirea specială care cuprinde şi urmărirea curentă;
  • urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi măsurare complexe şi specializate, adaptate fiecărui caz în parte şi ţinând seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;
  • organizarea urmăririi speciale este în sarcina proprietarului, inclusiv la solicitarea administratorului sau utilizatorului;
  • activitatea de urmărire specială are caracter permanent sau temporar, durata stabilindu-se în fiecare caz în parte, în conformitate cu prevederile proiectului prin care ea a fost instituită;
  • urmărirea specială se efectuează pe baza unui proiect de urmărire specială.