Modelul 3D al reliefului

Întocmim următoarele tipuri de documentaţii topografice:

  • Modelul digital al terenului (DTM - Digital Terrain Model) redă configuraţia terenului în mod continuu din punct de vedere spaţial.

  • Modelul 3D este una din uneltele importante pentru sistemele informatice geografice (GIS), având rolul de a îmbunătăţi funcţiile de analiză şi vizualizare.

Utilizând modele 3D ale terenului, calculele volumetrice devin mai uşoare şi mai precise.

Spre exemplu, pot fi calculate volume de terasamente pentru lucrări de canale, drumuri, construcţii, baraje, cât şi volume pentru ape sau lacuri.

Folosing modelul digital al terenului putem calcula parametri geometrici (arii, volume, pante), putem determina parametri hidrologici (direcţia de scurgere, volumul bazinelor de colectare a apelor), putem crea hărţi tematice. Aceste informaţii pot fi folosite la proiectarea căilor de comunicaţie, reţelelor edilitare, prevenirea dezastrelor, etc.