Volume sapatura umplutura

Configuratia terenului pe care urmeaza sa se faca constructii este în general neregulata, situatie ce nu convine din punct de vedere constructiv. Aceste neregularitati ale terenului vor trebui îndepartate prin nivelare fie sub forma unei platforme orizontale (care nu este totdeauna indicata) fie sub forma unei platforme ce urmeaza sa aiba o anumita panta, în vederea scurgerii apelor pluviale. Pentru a putea rezolva problema, se impune un calcul al volumului de pamânt ce se va disloca, volum care se traduce fie prin aplicarea unei cote impuse a platformei, fie prin egalarea volumelor de sapatura cu cele de umplutura.


Terasamentele reprezintă totalitatea lucrărilor cuprinzând pământuri şi alte roci dezagregate, inclusiv materiale artificiale de umplutură (deşeuri industriale, etc.), executate în scopul realizării infrastructurii drumului având structura, forma şi dimensiunile conform normelor în vigoare şi proiectelor de execuţie.

Prin calculul terasamentelor se înţelege calculul cantităţilor de lucrări de terasamente: săpături, umpluturi, transporturi de materiale pentru terasamente, distanţe de transport, suprafeţe de teren ocupate de drum, suprafeţe de taluzuri ce trebuie protejate sau consolidate în diferite moduri, etc., în scopul evaluării costului acestor lucrări. Costul terasamentelor reprezintă o parte neneglijabilă, chiar importantă din costul total al unui drum nou şi anume:

  • 10…20 % în zone cu relief deşes;
  • 50…60 % în zone de munte.

Deasemenea, dimensiunile şi volumul terasamentelor influenţează soluţiile ce se adoptă încadrul proiectelor.