Profile longitudinale și transversale

În proiectarea căilor de comunicații și execuția acestora sunt necesare realizarea unor ridicări topografice pentru întocmirea a două tipuri de profile:

  1. profilul transversal
  2. profilul longitudinal

La executarea unui profil longitudinal sunt necesare ridicări topografice în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicație, urmărindu-se asigurarea unei precizii ridicate. Lucrările se fac atât la stadiul de proiectare cât și la cel de execuție. Produsul final rezultat este profilul longitudinal al terenului cu scări uzuale de 1:1000 pentru distanțe și 1:100 pentru cotele de nivel.

Profilul transversal se execută pe direcții perpendiculare pe axul căii de comunicație, în funcție de punctele caracteristice din teren.